W jaki sposób przygotować się do rozliczenia PIT?

Wszyscy podatnicy zobowiązani są to tego, aby do 31 kwietnia każdego roku podatkowego dokonać rozliczenie roczne PIT. Jest to dokument podsumowujący uzyskane przychody bądź też poniesione straty za poprzedni rok.

More