Okres wielkich możliwości technologicznych. Ale czy dla wszystkich?

Żyjemy w okresie wielkich możliwości. Nie jest ważne jak górnolotnie zabrzmiały tego typu słowa trzeba przyznać, iż rozwój technologiczny poczynił wielkie zmiany.

Read more