W jaki sposób przygotować się do rozliczenia PIT?

Wszyscy podatnicy zobligowani są to tego, żeby do 31 kwietnia każdego roku podatkowego wykonać rozliczenie roczne PIT. Jest to dokument podsumowujący uzyskane przychody bądź też poniesione straty za wcześniejszy ...

More