W jaki sposób przygotować się do rozliczenia PIT?

Każdy podatnik zobligowany jest to tego, aby do 31 kwietnia każdego roku podatkowego wykonać rozliczenie roczne PIT. Jest to dokument podsumowujący pozyskane dochody albo też poniesione straty za wcześniejszy rok.

Continue reading “W jaki sposób przygotować się do rozliczenia PIT?” »