W jaki sposób przygotować się do rozliczenia PIT?

Każdy podatnik zobowiązany jest to tego, aby do 31 kwietnia każdego roku podatkowego wykonać rozliczenie roczne PIT. Jest to dokument podsumowujący pozyskane przychody albo też poniesione straty za wcześniejszy ...

More