W dzisiejszych czasach zależność między działaniem praktycznie każdej firmy czy zakładu a szybkością działania zaplecza komputerowego jest bardzo duża. Odnosi się to także do jakości takiego typu zaplecza.

Internet

Autor: Patrick Bombaert
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli jest ono wyższej klasy, tym przedsiębiorstwo może pracować lepiej, zwiększają się perspektywy w działaniu każdego elementu złożonej machiny, co przekłada się od razu na sprzedaż i bezpośrednio rosną korzyści finansowe przy odpowiednio zaprojektowanym zapleczu komputerowym. Aktualnie niezwykle silną relację dostrzec możemy pomiędzy jakością zarówno oprogramowania jak i samych komputerów a korzyściami będącymi wynikiem używania tego typu sprzętów. Tyczy się to wszystkich branż i gałęzi gospodarki, zarówno małych przedsiębiorstw jak i potężnych korporacji.

Nieprzeciętne wymagania, jakimi zdają się być aktualnie ogromne bazy danych wymagają zastosowania wieloprocesorowych systemów o przetwarzaniu symetrycznym, czyli klastry obliczeniowe symmetric multiprocessing. System tego rodzaju daje możliwość przetwarzania dużo pokaźniejszej ilości danych, niż typowe kiedyś jedno rdzeniowe systemy. W tego typu architekturze istnieje możliwość przypisania każdemu procesorowi odmienną funkcję i innę zadanie do wykonania, dzięki czemu mamy możliwość podzielenia zadania po równo na każdy procesor. Sytuacja taka jest możliwa dzięki wspólnej dla wszystkich procesorów pamięci oraz magistrali.

Pisanie na klawiaturze

Autor: Rainer Stropek
Źródło: http://www.flickr.com

Niezmiernie ważną cechą symmetric multiprocesiing jest możliwość wykorzystania wielowątkowości przez systemy operacyjne, przez co podział funkcji procesorów staje się o wiele łatwiejszy. Zwykle wyróżnia się dwa główne bezpośrednio powiązane systemy równoległe, czyli symetryczny oraz asymetryczny. Te pierwsze, jak wspomnieliśmy powyżej dzielą pamięć oraz magistralę a także zegar. Symetryczna wieloprocesorowość uznawana jest obecnie za najbardziej powszechną metodę budowania równoległych komputerów o zastosowaniu ogólnym.

W przypadku systemów asymetrycznych, tworzą one hierarchię, gdzie jak prawidłowo zamontować akumulator? jeden procesor rozdziela dane, dzieląc je na inne procesory. Takiego rodzaju strukturę architektury stosuje się w wyspecjalizowanych serwerach o przeznaczeniu specjalnym. Systemy symetryczne symmetric multiprocessing dają możliwość zwiększenia prędkości działania komputerów oraz dają nam także gwarancję większej odporności na usterki.